Bà bầu

Elevit Complex1 30xBán BởiThực Phẩm Chức Năng Xách Tay Châu Âu

527,000

Elevit Complex1 30x .

Dành cho phụ nữ sắp mang thai và đang mang thai đến tuần thứ 12.
Uống 1 viên/ngày,

Learn More

527,000

  • Availability: 0 in stock
Bán BởiThực Phẩm Chức Năng Xách Tay Châu Âu
Elevit Complex2 30xBán BởiThực Phẩm Chức Năng Xách Tay Châu Âu

747,000

Elevit Complex2 30x .

Dành cho phụ nữ đang mang thai từ tuần thứ 13 đến lúc sinh
Uống 1 viên/ngày,

Learn More

747,000

  • Availability: 0 in stock
Bán BởiThực Phẩm Chức Năng Xách Tay Châu Âu
Elevit Complex3 30xBán BởiThực Phẩm Chức Năng Xách Tay Châu Âu

657,000

Elevit Complex3 30x .

Dành cho phụ nữ sau khi sinh.
Uống 1 viên/ngày,

Learn More

657,000

  • Availability: 0 in stock
Bán BởiThực Phẩm Chức Năng Xách Tay Châu Âu